DKC beurs

Kansen Creëren: De Kleine Consultant Beurs

Bij De Kleine Consultant begrijpen we dat financiële beperkingen sommige studenten ervan kunnen weerhouden onbetaald werk te doen, zelfs als ze dat graag willen. Daarom hebben we de De Kleine Consultant Beurs in het leven geroepen – een initiatief dat studenten voor wie onbetaald werk zonder bijbaan niet mogelijk is, de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan DKC.

Wat houdt de beurs in?

Financiële ondersteuning

De beurs biedt een bedrag van €600 per ronde van 10 weken, wat neerkomt op een totaal van €1800. Deze financiële ondersteuning is bedoeld om studenten te helpen bij het overbruggen van de kloof die kan ontstaan door het ontbreken van een betaalde bijbaan.

Drie rondes

Elke consultant bij De Kleine Consultant tekent voor drie rondes van vrijwilligerswerk. De Beurs, gefinancierd door onze partners, zorgt ervoor dat financiële overwegingen geen belemmering vormen voor getalenteerde studenten om betrokken te zijn bij onze projecten en zich te ontwikkelen als strategische consultants.

Let op!

Om ervoor te zorgen dat degenen die de beurs het hardst nodig hebben de kans krijgen, kunnen studenten die solliciteren voor de beurs een ronde niet meer regulier solliciteren!

Dit is ontworpen om te voorkomen dat studenten uit voorzorg op beide manieren solliciteren en waarborgt dat de beurs beschikbaar is voor degenen die echt afhankelijk zijn van deze financiële steun.

Hoe werkt de sollicitatieprocedure?

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Aanvullende documenten
Naast de reguliere documenten (een anonieme cijferlijst een motivatiebrief voor De Kleine Consultant) moeten beurs sollicitanten ook een motivatiebrief voor de Beurs indienen. De motivatiebrief voor de Beurs speelt een cruciale rol in het verstrekken van context en toelichting bij de beursaanvraag, waardoor beoordelaars een dieper begrip krijgen van de motivatie en behoeften van de sollicitant.
Onafhankelijke beoordeling
Beursaanvragen worden vervolgens beoordeeld door meerdere onafhankelijke beoordelaars. Deze beoordelaars, zonder kennis van de identiteit van de sollicitanten, zullen de aanvragen evalueren.
Kennisgeving en aanmelding
Na een grondige evaluatie ontvangen sollicitanten bericht over hun beursstatus. Degenen die in aanmerking komen, worden uitgenodigd om zich aan te melden voor het reguliere sollicitatieproces bij een van onze vestigingen. Dit proces biedt gelijke kansen aan alle beursontvangers om hun strategische consultancyvaardigheden verder te ontwikkelen.

DKC Beurs aanvragen

Upload hier de volgende documenten, zowel anoniem als niet-anoniem:

  • CV
  • Cijferlijst middelbare school & universiteit
  • Motivatiebrief DKC
  • Motivatiebrief beurs


Let op: lever per document dus een anonieme versie en een niet-anonieme versie aan.
Upload alle bestanden in één keer via onderstaande knop.