Sparks Media

Sparks Media

Sparks Media is een nieuw initiatief van Marco Barsoum, tevens oprichter van Sparks Production. Sparks Media heeft als doel de informatievoorziening voor verschillende communities in Amsterdam-Zuidoost te verbeteren. Nu is de beschikbaarheid van informatie voor deze communities nog niet goed genoeg, met name door analfabetisme, een taalbarrière en/of wantrouwen richting grote media en organisaties. Sparks Media wilt deze informatievoorziening verbeteren door een brug te vormen tussen organisaties die deze groep willen bereiken, en een collectief van bestaande lokale mediakanalen. Deze mediakanalen weten met hun ervaring hoe deze verschillende communities aangesproken kunnen worden. Sparks Media kan hen hierin begeleiden en dit als collectief beschikbaar maken voor klanten.

Echter is het door een gebrek aan data over kijk- en luistercijfers nog onduidelijk wat het bereik en de impact van deze mediakanalen zijn. Hierdoor is het lastig een prijs te vormen en deze te verantwoorden naar mogelijke klanten. Ook is het nog niet duidelijk hoe de opbrengsten vanuit de klanten verdeeld zouden kunnen worden over Sparks Media, de mediakanalen en een ontwikkelingsbudget dat ingezet wordt om de mediakanalen verder te professionaliseren.

Onze aanpak

Het resultaat