Pensioenfederatie

Pensioenfederatie

Pensioenfederatie is de belangenbehartiger van de meeste pensioenfondsen in Nederland. Ze faciliteren kennisoverdracht tussen pensioenfondsen en proberen hiermee innovatie in de pensioensector te stimuleren. Deze kennisoverdracht vindt op dit moment voornamelijk plaats via commissies and documenten, die gedeeld worden op de website. Helaas wordt deze website onvoldoende gebruikt en geeft het daarnaast geen stimulans voor leden van Pensioenfederatie om actief kennis te delen. De Kleine Consultant is gevraagd om na te denken over hoe kennisdeling tussen pensioenfondsen kan worden gestimuleerd, om uiteindelijk innovatie in de pensioensector te bevorderen.

Onze aanpak

Het resultaat