De Groene Spoedeisende Hulp

De Groene Spoedeisende Hulp

Team De Groene SEH zal aan de slag gaan met een project waarin gekeken zal worden naar hoe het business model van De Groene SEH dient te worden ingericht en ingezet om de uiteindelijke missie van het halveren van de CO2 impact binnen de Spoedeisende Hulp-wereld te kunnen verwezenlijken. De Groene SEH heeft een mooi initiatief en idee voor ogen maar hierbij is sprake van een gebrek aan interne structuur en van een gebrek aan een overzichtelijk plan. De behoeftes vanuit hun stakeholders zijn niet bekend en het platform waar de Groene SEH hun impact mee zou willen maken is nog niet online. Hoe dit platform eruit dient te zien en hoe de relaties met stakeholders ingestoken dienen te worden zijn onderliggende vragen waarmee dit team aan de slag zal gaan. Verduurzamen en duurzaamheid is een mooi streven om de vragen hoe, met wie, voor wie concreet te kunnen maken is dit team uit Nijmegen ingeschakeld. 

Onze aanpak

Het resultaat