Veiligheidsregio Haaglanden

Veiligheidsregio Haaglanden

De Veiligheidsregio Haaglanden voert taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening voor 9 gemeenten rondom Den Haag. De Kleine Consultant Delft helpt de VRH een strategie te vormen waarmee ze haar wagenpark kan verduurzamen, zonder daarbij in te leveren op het gebied van veiligheid en zekerheid.

Onze aanpak

Het resultaat