Toekomstvisie

Is uw organisatie nog jong of bent u juist al erg lang op dezelfde manier bezig en zoekt u een uitdaging?

Waar wilt u staan over 2 jaar, over 5, of over 10 jaar? Of zelfs nog later? Een relevante vraag als het goed gaat, maar net zo relevant wanneer het minder gaat of de markt ingrijpend verandert. Zo’n grote verandering heeft en plan nodig en het liefste ben je de verandering in de markt zelfs voor. 

Bij De Kleine Consultant gebruiken we verschillende modellen om tot een toekomstvisie te komen: welke voor uw organisatie het relevantst is, bepalen we samen. Ondanks de verschillende modellen hanteren we wel een algemene structuur in de opzet van het onderzoek. We pakken dit in 3 stappen aan:

1. We bepalen waar u staat en wie de doelgroep van uw visie is.

2. We bepalen waar u heen wilt en hoe dat te meten is

3. We combineren beide stappen om te komen tot een heldere visie voor iedereen. Met gepaste en meetbare doelen.

De Kleine Consultant kan helpen met het ontwikkelen van een toekomstvisie, een lange termijn doelstelling passend bij uw organisatie en markt. Dit biedt u, uw mensen, en uw relaties houvast in het doorontwikkelen de komende jaren. 

Een project bij De Kleine Consultant betekent een intensieve samenwerking tussen uw en onze organisatie, die al begint ruim voordat de consultants zich storten op het project. Gedurende 10 weken gaat een team van 4 tot 6 consultants aan de gang met uw project. Elk van de consultants is tussen de 10-12 uur per week bezig met het onderzoeken van de beste strategie.

Onze werkwijze bestaat uit drie stappen. Het voortraject, het project zelf en het natraject.

Voortraject

Gesprekken  om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Het project

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Tussentijdse bevindingen

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Deep dive

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Presenteren eindadvies

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Na afloop

Gesprekken om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Inmiddels meer dan 700 projecten ervaring.

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen bijdragen? Laten we eens om de tafel gaan!