Positionering

Een nieuw product of dienst, maar onduidelijk wat de verkoop of prijsstrategie moet zijn?

Uw nieuwe product succesvol in de markt zetten is een uitdaging, er is immers één eerste indruk en die moet goed zijn. Hoe spreekt uw product de doelgroep aan, past het binnen hun budget en hoe gaan zij ervoor betalen? Deze vragen komen aan bod bij het bepalen van de marktpositie van uw product. Bij De Kleine Consultant onderzoeken we een aantal aspecten.

In overleg bepalen we welke aspecten voor uw organisatie relevant zijn. Door aan het begin van het project samen het onderzoeksvoorstel te bepalen sluit het eindadvies aan op uw wensen.

De doelgroep

We beginnen met het bepalen van de doelgroep, zodat we in alle volgende stappen van het advies rekening houden met de beoogde klant. We doen dit door 1 of meerdere profielschetsen te maken van verschillende doelgroepen. Deze kunnen verschillen in leeftijd, voorkeuren, achtergronden, etc. Juist dit overzicht helpt u bij het toespitsen van uw product op de behoeftes van uw klanten.

Organisatiestructuur@500x

De prijsstrategie

Voor de prijsstrategie zijn drie elementen belangrijk:

 

1. Hoeveel is de consument bereid te betalen? De prijs kan dan gelijk zijn aan de maximale betalingsbereidheid.

 

2. Hoeveel kost het produceren van het product of de dienst? Door er vervolgens een winstmarge bij op te tellen kan de verkoopprijs bepaald worden.

 

3. Hoeveel vraagt de concurrentie? Uw prijs kan dan strategisch lager geplaatst worden of als luxe product juist duurder zijn.

Verdienmodel

De manier van betalen is een essentieel onderdeel voor het bepalen van de positionering. Een consument kan eenmalig betalen voor de dienst, of door middel van een abonnementsvorm. Deze vraag is vooral relevant voor diensten en specifiek in de IT sector. We onderzoeken door middel van interviews en enquetes welke van de manieren. uw doelgroep(en) het meest aanspreekt.

Groeistrategie@500x

Dit deel mag onder de andere drie delen met de titel: "Eindadvies"

Tot slot zullen deze drie elementen worden samengevoegd en presenteren we een overzicht van de verschillende doelgroepen compleet met een advies over welke prijsstrategie en betaalmanier het beste aansluit. Zo helpen we bij het positioneren van uw product of dienst en maken wij uw organisatie groot! 

Een project bij De Kleine Consultant betekent een intensieve samenwerking tussen uw en onze organisatie, die al begint ruim voordat de consultants zich storten op het project. Gedurende 10 weken gaat een team van 4 tot 6 consultants aan de gang met uw project. Elk van de consultants is tussen de 10-12 uur per week bezig met het onderzoeken van de beste strategie.

Onze werkwijze bestaat uit drie stappen. Het voortraject, het project zelf en het natraject.

Voortraject

Gesprekken  om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Het project

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Tussentijdse bevindingen

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Deep dive

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Presenteren eindadvies

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Na afloop

Gesprekken om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Inmiddels meer dan 700 projecten ervaring.

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen bijdragen? Laten we eens om de tafel gaan!