Organisatiestructuur

Wat is voor u de meeste efficiënte organisatiestructuur?

De organisatiestructuur betreft de interne inrichting van uw organisatie. Voor iedere organisatie is het van belang dat deze organisatiestructuur stabiel is. De meeste organisaties werken daarom met verschillende bedrijfsonderdelen. 

De Kleine Consultant kan u helpen bij het opzetten of het verbeteren van uw organisatiestructuur. Zeker wanneer uw organisatie snel groeit, is het mogelijk dat de huidige organisatiestructuur niet meer past bij uw huidige werkzaamheden. Werken uw bedrijfsonderdelen (nog) efficiënt samen of wordt er werk dubbel gedaan? Is de communicatie effectief en daardoor de kwaliteit van de bedrijfsbeslissingen nog hoog? 

Op deze vragen bestaat geen standaard antwoord welke op alle organisaties toegepast kan worden. Tijdens het adviestraject zal De Kleine Consultant dan ook zeer specifiek naar uw organisatie gaan kijken. Dit kunnen we onder andere doen door:

Kennismaking

Uitgebreid kennis te maken met uw organisatie, en deze door en door begrijpen

Organisatiestructuur@500x

Werknemersinterviews

Interviews met werknemers om informatie uit alle lagen van de organisatie te krijgen

Klantinterviews

Interviews met klanten om hun bestaande behoeftes en toekomstige wensen in kaart te brengen 

Groeistrategie@500x

Concurrentieonderzoek

Onderzoek doen naar vergelijkbare organisaties, welke structuur zij hanteren en hoe presteren zij daarmee?

Een project bij De Kleine Consultant betekent een intensieve samenwerking tussen uw en onze organisatie, die al begint ruim voordat de consultants zich storten op het project. Gedurende 10 weken gaat een team van 4 tot 6 consultants aan de gang met uw project. Elk van de consultants is tussen de 10-12 uur per week bezig met het onderzoeken van de beste strategie.

Onze werkwijze bestaat uit drie stappen. Het voortraject, het project zelf en het natraject.

Voortraject

Gesprekken  om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Het project

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Tussentijdse bevindingen

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Deep dive

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Presenteren eindadvies

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Na afloop

Gesprekken om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Inmiddels meer dan 700 projecten ervaring.

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen bijdragen? Laten we eens om de tafel gaan!