Marktanalyse

Is uw bedrijf klaar voor een nieuwe markt?

Wilt u graag met uw product of dienst naar een nieuwe binnenlandse of buitenlandse markt? Het betreden van een nieuwe markt biedt veel kansen, maar brengt ook veel onzekerheden met zich mee. Met een marktanalyse krijgt u een duidelijk beeld van de dynamieken binnen een markt. Zo kunt u met een gerichte strategie de markt betreden of juist een overwogen beslissing maken om de markt niet te betreden.

De Kleine Consultant kan met een marktanalyse deze markten voor u in kaart brengen. In een marktanalyse kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

Marktgrootte & Ontwikkeling

Hoeveel geld gaat er in de markt om? Is de markt groeiend, stabiel, of juist krimpend? Ook de drijvers achter deze ontwikkelingen worden onderzocht.

Organisatiestructuur@500x

Concurrentie

Wie zijn de voornaamste spelers binnen de markt, hoe groot is hun marktaandeel en hoe doen zij het?

Organisatiestructuur@500x

Consumenten

Wie zijn de (potentiële) klanten op deze markt, en wat zijn hun wensen? Door hier een duidelijk beeld van te hebben kunt u gericht uw product of dienst aanbieden.

Toetredingsdrempels

Het is goed om van tevoren te weten of voor het betreden bepaalde investeringen of vergunningen nodig zijn.

Organisatiestructuur@500x

Politieke Omgeving

Ook de politieke omgeving van een markt kan veel invloed hebben op hoe de markt zich beweegt en gaat bewegen.

Sommige van deze onderdelen zijn relevanter voor uw onderneming en sector dan andere. Net zoals sommige landen interessanter zullen zijn an andere. Het belangrijkste is dat we samen met u bepalen waar de focus komt te liggen: alleen dan heeft het advies de meeste impact.

Een project bij De Kleine Consultant betekent een intensieve samenwerking tussen uw en onze organisatie, die al begint ruim voordat de consultants zich storten op het project. Gedurende 10 weken gaat een team van 4 tot 6 consultants aan de gang met uw project. Elk van de consultants is tussen de 10-12 uur per week bezig met het onderzoeken van de beste strategie.

Onze werkwijze bestaat uit drie stappen. Het voortraject, het project zelf en het natraject.

Voortraject

Gesprekken  om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Het project

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Tussentijdse bevindingen

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Deep dive

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Presenteren eindadvies

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Na afloop

Gesprekken om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Inmiddels meer dan 700 projecten ervaring.

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen bijdragen? Laten we eens om de tafel gaan!