Businessplan

Een nieuwe of tweede organisatie opzetten?

Bij het opzetten van een (tweede) organisatie komen veel vragen naar boven. Ervaring leert dat dit vaak fundamentele vragen zijn, zoals: ‘Wat is onze waardepropositie?‘, ‘Op welk gebied concurreren we?’ of ‘Wie zijn onze stakeholders?‘ 

Een bedrijfsmodel geeft antwoord op deze fundamentele vragen en biedt daarmee een compleet overzicht van de organisatie. Daarmee is het dé eerste stap bij het opzetten van een nieuwe organisatie. Tegelijkertijd zijn de antwoorden op deze vragen ook relevant om juist grip te houden op het fundament van een reeds bestaande organisatie om zo tijdig bij te kunnen sturen. 

Onze Kleine Consultants kunnen u helpen bij het beantwoorden van deze fundamentele vragen. Bij ons eindadvies ontvangt u van ons een gestructureerd en overzichtelijk businessmodel waarmee u de juiste keuzes voor de toekomst kunt maken: zo maken wij uw organisatie groot! 

Wij kunnen ons onder andere focussen op de volgende vragen:

Aanbod & Bereik

Aan welke segmenten wordt uw product of dienst geleverd en hoe kunnen deze segmenten het best door u bereikt worden?

Organisatiestructuur@500x

Klanten & Waardepropositie

Wie zijn uw klanten en welke waarde voegt u toe voor hen, uw partners en stakeholders?

Concurrentie

Wie zijn uw directe concurrenten en wat zijn hun unique selling points?

Groeistrategie@500x

Financiering & Infrastructuur

Welk financieringsmodel maakt uw product of dienst winstgevend en welke infrastructuur is hiervoor benodigd?

Een project bij De Kleine Consultant betekent een intensieve samenwerking tussen uw en onze organisatie, die al begint ruim voordat de consultants zich storten op het project. Gedurende 10 weken gaat een team van 4 tot 6 consultants aan de gang met uw project. Elk van de consultants is tussen de 10-12 uur per week bezig met het onderzoeken van de beste strategie.

Onze werkwijze bestaat uit drie stappen. Het voortraject, het project zelf en het natraject.

Voortraject

Gesprekken  om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Het project

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Analyseren van data

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Tussentijdse bevindingen

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Deep dive

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Presenteren eindadvies

Deskresearch en fieldresearch in zowel openbare als aangeleverde bronnen.

Na afloop

Gesprekken om onderzoeksvoorstel te bepalen.

Bepalen welke uitdaging zorgt voor de meeste impact binnen de organisatie.

Definitief proposal met afbakening van project scope aanleveren.

Inmiddels meer dan 700 projecten ervaring.

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen bijdragen? Laten we eens om de tafel gaan!